Kernwaarden LOS Oplossingsgericht

Oplossingsgericht

We werken Oplossingsgericht en signaleren mogelijke complicaties proactief en vroegtijdig. Door snel en accuraat te handelen zorgen we voor klantgerichte oplossingen. We willen tenslotte voorop blijven lopen in de markt en gaan uitsluitend voor de hoogst mogelijke klanttevredenheid.

Kernwaarden LOS Puur

Puur

Wij gaan op een open en transparante manier om met onze opdrachtgevers, onze partners en met elkaar. We hebben zuivere bedoelingen en de ambitie om Puur voor het beste te gaan. Op het gebied van samenwerking, materiaalgebruik en veiligheid. En op het gebied van diversiteit, scholing en kennisdeling. Bij Remco Ruimtebouw mag je zijn wie je bent.

Door de toepassing van onze kernwaarden in de dagelijkse bedrijfsvoering inspireren wij elkaar. Het leidt tot innovaties, tot een hogere klanttevredenheid en tot optimale kennisoverdracht. Zowel intern als extern.