download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube Staalbouwsysteem Turnkey internationaal

BIM

Bij Remco Ruimtebouw zijn we ervan overtuigd dat optimale samenwerking een cruciale factor is binnen een succesvol bouwproces. Daarom wordt de rol van BIM (Bouw Informatie Model) steeds belangrijker. Werken met BIM heeft namelijk verschillende voordelen:

  • Minder faalkosten
    In een Bouw Informatie Model zien alle projectpartners waar alle andere disciplines elkaar raken en overlappen. Mogelijke knelpunten komen op deze manier al in een vroeg stadium aan het licht en kunnen tijdig opgelost worden. Fouten oplossen in tijdens bouw kost namelijk veel meer tijd, geld en energie dan in het ontwerpstadium.

  •  Efficiënter werken
    Iedereen spreekt dezelfde ‘bouwtaal’. Daardoor verloopt de communicatie eenvoudiger en is er minder kans op fouten. Onderdelen worden beter op elkaar afgestemd en het bouwproces wordt slimmer gepland.

  • Meer inzicht
    De consequenties van je eigen vakgebied worden duidelijk voor het werk van volgende partij in de keten. De constructeur ziet bijvoorbeeld wat zijn of haar beslissing voor gevolgen heeft voor de installateur.

Bij de bouw van een bedrijfspand komen veel verschillende disciplines kijken. Je hebt onder meer te maken met architecten, constructeurs, werkvoorbereiders, installateurs, onderaannemers en leveranciers. Eenduidige informatie voor alle betrokkenen maakt het eenvoudiger en efficiënter om samen te werken. Dat kan met BIM.

BIM-model

Wat is BIM nou precies?

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Hierbij wordt alle relevante informatie over het bouwproces op één plek opgeslagen. In een digitaal 3D model wordt de informatie beheerd. De informatie is maar op één manier te interpreteren en altijd beschikbaar voor alle betrokken partijen. Eenduidige informatie voor alle betrokkenen maakt het bouwproces eenvoudiger.

Partner BIM basis ILS

Allemaal dezelfde taal

Bij Remco Ruimtebouw gaan we graag nog een stap verder. Dat doen we met open BIM wat inhoudt dat we ook met andere partijen in de keten zoveel mogelijk via BIM communiceren. De Basis ILS is hierbij de leidraad. Deze maakt namelijk voor alle partijen duidelijk waar informatie te vinden is en hoe ze deze moeten aanleveren in BIM modellen. Op deze manier gaan alle betrokken partijen dezelfde taal spreken, bannen we verspillende taken uit en voorkomen we fouten.

BIM in de praktijk

We besteden veel aandacht aan het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Bijvoorbeeld door regelmatig cursussen en trainingen te organiseren voor de verschillende disciplines. Ook hebben we een eigen BIM-specialist. Hij zorgt ervoor dat we het maximale uit BIM halen.

Lees meer over onze werkwijze

Groepsonderneming van Janssen de Jong