download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube Staalbouwsysteem Turnkey internationaal

FSC keurmerk

Duurzaam bosbeheer is één van de oplossingen om wereldwijd bossen te beschermen en te behouden, en dit is exact waar het bij FSC® om gaat.

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties.
FSC® streeft naar een duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.

Duurzaam bosbeheer & klimaat

Bij ontbossing komt heel wat opgeslagen CO₂ direct en indirect de atmosfeer in. Hierbij gaat het niet alleen maar over koolstof opgeslagen in bomen, maar ook over enorme hoeveelheden koolstof die opgeslagen liggen in de bosbodem. Bij duurzaam bosbeheer blijft het bos behouden, en dus ook de grote hoeveelheid koolstof die erin opgeslagen zit.

Bosbehoud = behoud van koolstofopslag

Natuurlijk is de houtoogst in FSC-gecertificeerde bossen op zich ook een 'export' van opgeslagen CO₂ uit het bos. In een duurzaam beheerd bos zal dit verlies echter tijdelijk zijn, omdat de vrijgekomen ruimte opnieuw ingenomen wordt door nieuwe bomen. En wanneer het geoogste hout wordt gebruikt in toepassingen met een lange levensduur, dan heeft dit op termijn zelfs een netto positief effect op de koolstofopslag.

FSC logo

Hout als klimaatvriendelijke grondstof

Hout uit duurzaam beheerde bossen heeft dus alles in zich om met voorsprong één van de meest - zoniet dé meest - klimaatvriendelijke grondstof te zijn. Naast de potentieel positieve koolstofbalans in producten met een langere levensduur, komt er bij de houtverwerking ook veel minder CO₂-uitstoot vrij in vergelijking met andere grondstoffen. Meer bouwen met hout (uit duurzaam beheerde bossen) zou dus een heel grote klimaatwinst met zich mee brengen.

Waarom FSC®? Forests For All, Forever!

Kijk voor meer informatie op www.fsc.nl/

Groepsonderneming van Janssen de Jong