11

Stap 2: Investeringsbegroting

Gebaseerd op het voorlopig programma van eisen wordt een investeringsbegroting opgesteld. Samen overleggen we of dit past binnen uw budget of welke alternatieven er mogelijk zijn om het binnen uw budget te laten passen.

Jaap Boertien (2)

Stap 4: Definitief ontwerp / aanvraag bouwvergunning

De werkzaamheden voor het definitief ontwerp worden verricht op basis van een overeenkomst met Remco Ruimtebouw. Zodra het contract getekend is, treffen wij alle voorbereidingen voor het indienen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning). Wij maken gebruik van Tekla BIM-software. Hiermee wordt uw project efficiënt uitgewerkt, virtueel weergegeven en nauwkeurig berekend. Wij voeren samen met u het overleg met de betrokken instanties en coördineren het gehele voorbereidingstraject. De omgevingsvergunning (bouwvergunning) wordt aangevraagd nadat alle voorbereidingen zijn afgerond.

7

Stap 6: Turn-key oplevering

Bij de oplevering steekt u de sleutel in het slot en bent u in no-time weer operationeel in uw prachtige nieuwe bedrijfsruimte.